• abana
  • eucontabil
  • eucontabil
  • eucontabil

Avantaje

Avantaje ale colaborării cu o societate specializată pentru întocmirea contabilităţii:

CLIENTUL beneficiază de EXPERIENŢA prestatorului din punct de vedere al:

relaţiilor cu autorităţile statului, cu organismele de control financiar – fiscal;

aplicarea noutăţilor legislative pe probleme specific;

minimizarea taxelor şi impozitelor datorită experienţei accumulate;

adaptarea procedurilor contabile la noutăţile legislative;

gestionarea situaţiilor de criză şi a termenelor limită;

identificarea tehnicilor de maximizare a profitului.

REDUCEREA COSTURILOR clientului cu până la 50% datorită:

eliminării costurilor salariale şi a impozitelor aferente personalului pentru contabilitate;

eliminării cheltuielilor pentru spaţiu, mobilier şi tehnică de calcul;

eliminării cheltuielilor cu deplasările către autorităţi;

eliminării costurilor pentru programe specializate de contabilitate;

eliminării amenzilor şi penalităţilor ce pot surveni din lipsa de professionalism.

TRANSFERUL RESPONSABILITĂŢII către prestator:

responsabilitatea evidenţei contabile revine integral societăţii prestatoare;

însuşirea noutăţilor legislative intră în atribuţiile personalului
prestator;

grija respectării termenelor de depunere a actelor se transferă
prestatorului;

controalele fiscale sunt asistate de personalul societăţii;
prestatoare;

se asigură arhivarea şi păstrarea documentelor în condiţii corespunzătoare.